Deprecated: Creation of dynamic property WPDM\WordPressDownloadManager::$package is deprecated in /test/wp-content/plugins/download-manager/download-manager.php on line 187

Deprecated: Creation of dynamic property WPDM\WordPressDownloadManager::$email is deprecated in /test/wp-content/plugins/download-manager/download-manager.php on line 200
Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

REE 2024
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
REE 2024
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
previous arrow
next arrow

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 22 marca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2022 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 16 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 19 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2023 rok, powołano Radę Zarządzającą 17 kadencji oraz dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej 20 kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:

  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

Zapraszamy do współpracy

39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 9. OZE Power

W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r.  w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 39. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 9. OZE Power. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

CSIRE w pigułce - warsztaty dla uczestników rynku

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty dotyczące procesu wdrożenia CSIRE pt. "CSIRE w pigułce - warsztaty dla uczestników rynku", zorganizowane przez OIRE w w Konstancinie-Jeziernie. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 
karta2024

Wesołych Świąt!


Deprecated: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /test/wp-includes/formatting.php on line 2831
1 2 3 52